Proiect nr. ref. 2020-1-RO01-KA102-078817 Tehnologiile IT în specializările VET

Colegiul Vasile Lovinescu îşi propune, ca, prin educaţia formală şi nonformală practicată, să dezvolte, în rândul elevilor, competenţe cheie pentru dezvoltare durabilă, la nivelul cerinţelor europene: competenţe lingvistice, digitale, personale, sociale şi de învăţare, civice, ştiinţifice şi antreprenoriale. Încă de la înfiinţare (1924) până în prezent, unitatea şcolară pregăteşte tineri pentru diverse specializări: turism şi alimentaţie, economic, protecţia mediului, agricultură, industrie alimentară, silvicultură, automatizări şi calculatoare, construcţii, mecanică, matematică – informatică, ştiinţe sociale.

Stagiile de practică în companii sunt instrumente de dezvoltare profesională, integrare socială şi participare la o economie bazată pe cunoaştere. Acestea asigură dezvoltarea unor abilităţi personale şi profesionale în afara cadrului oficial al şcolii şi cresc şansele tinerilor de a-şi dezvolta noi competenţe necesare la locul de muncă. Un stagiu de practică la o companie poate însemna un start de succes în carieră, şansa de a cunoaşte şi lucra alături de profesionişti  în domeniu într-un mediu de lucru multicultural.

În contextul unui mediu globalizat este absolut necesar ca elevii să poată valorifica toate oportunităţile de învăţare existente în întreaga UE. Mobilităţile VET încurajează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, competenţe pentru participarea activă în societate şi pe piaţa muncii.

Povestea Erasmus+ a început din ambiţia şi cutezanţa unei echipe de proiect care a dorit să vină în sprijinul unui număr cât mai mare de elevi  ce vor să afle cât mai multe despre cele mai bune sisteme educaţionale şi despre universul meseriilor.  Deseori tinerii aleg o meserie pentru că „sună bine” sau pentru că prietenii lor decid să urmeze aceeaşi carieră.

Derularea proiectului Erasmus+, nr. 2020-1-RO01-KA102-078817, ” Tehnologiile IT în specializările VET”, a însemnat provocare, deschidere spre cunoaştere şi colaborare, conştientizarea faptului că lucrurile în care pui suflet reuşesc întotdeauna.

În perioada 27 septembrie – 9 octombrie 2021 a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului. Cei 14 elevi, de la profilul matematică-informatică, au desfăşurat două săptămâni de stagiu la două firme cu profil IT din Granada, Spania. Beneficiarii, sub îndrumarea tutorilor, au creat o platformă web, cu aplicabilitate pentru stagiile de practica pe domeniul Turism şi alimentaţie, unde elevii vor avea acces la materiale teoretice, cursuri de limba specifice domeniului de activitate, informaţii culturale, instrumente de monitorizare şi evaluare.

https://tehnologii-vet.eu/

Stagiarii de la calificarea Tehnician în hotelărie şi-au desfăşurat  instruirea practică în unităţi de primire din Granada, Spania, în perioadele  6-24 iunie 2022 şi 5 – 23 septembrie 2023. Tinerii practicanţi au desfăşurat activităţi specifice departamentului Front-Office, a sectorului Concierge, departamentului de etaj, departamentelor Food şi Room – service.

Trei săptămâni în care s-au maturizat, s-au cunoscut cu adevărat, au învăţat să lucreze în echipă, cu termene limită, să fie punctuali, responsabili.

E-CO-FOOT – Ecological Footprint Training

Amprenta Ecologică este un concept introdus în 1990 de Mathis Wackernagel și William Rees de la British Columbia University. Ea măsoară spațiul necesar unei anumite populații pentru a produce toate resursele necesare consumului. Aici se includ resursele de hrană, fibre, lemn și alte materiale de construcție, dar și suprafețele necesare pentru a absorbi deșeurile și emisiile de gaze rezultate din activitatea umană.

Proiectul Erasmus+ E-CO-FOOT – Ecological Footprint Training (nr. 2017-1-AT01- KA201-035037) oferă un pachet educațional integrat, disponibil pentru activități on-line și off-line, cu versiuni adaptate pentru elevi din două categorii de vârstă: 10-13 ani și 14-18 ani.

Parteneri în acest proiect sunt: AKARYON GMBH – Austria (IMM specializat în crearea de softuri educaționale – coordonator), PLATTFORM FOOTPRINT – Austria (alianță a peste 30 ONG-uri din domeniul ecologic și social și instituții academice care promovează conceptul de amprentă ecologică), EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM – Ungaria (Universitatea EOTVOS LORAND, Facultatea de Științe – filiala Szombathely), COLEGIUL VASILE LOVINESCU – România și KPE PERTOULIOU TRIKKEON – Grecia (Centrul de Studii pentru Educație Ecologică Trikkala).

Pachetul educațional integrat, aflat pe website-ul proiectului https://www.e-co-foot.eu, cuprinde: 

A. materialele de predare/învățare aplicabile off-line, în seturi complete. Acestea includ 6 unități de învățare distincte, care pot fi abordate într-o succesiune logică, dar pot fi tratate și independent (a se vedea Ghidul de Implementare). Ele sunt disponibile în limba engleză și cele 4 limbi ale țărilor participante la proiect (română, germană, maghiară și greacă), în versiuni duble, pentru ambele grupe de vârstă (care corespund, în general, pentru folosirea lor respectiv la gimnaziu și la liceu).

Se pot descărca gratuit, împreună cu celelalte componente ale pachetului educațional, de pe website-ul proiectului, secțiunea Materiale: https://www.e-co-foot.eu/ro/materiale/

Cele 6 unități de învățare sunt:

1. Introducere în studiul Amprentei Ecologice – abordarea, potrivită pentru elevi, a conceptului de Amprentă Ecologică, cu exemple practice și pe bază de jocuri.

2. Workshop „Mini-hectarul” – un joc interactiv prin care sunt vizualizate și analizate principalele aspecte componente ale Amprentei Ecologice individuale.

3. Alimentația (Amprenta Ecologică a alimentației – de la cultivarea/creșterea hranei și până în farfurie și dincolo de aceasta, având în vedere combaterea risipei de alimente).

4. Locuirea (Amprenta Ecologică a locuințelor, a încălzirii, consumului de apă caldă și a consumului casnic de electricitate)

5. Mobilitatea (Amprenta Ecologică a deplasărilor noastre zilnice, periodice sau ocazionale)

6. Consumul nealimentar (bunurile și serviciile de care avem nevoie în viața de zi cu zi, în afară de alimente).

Fiecare din aceste unități de învățare (și fiecare versiune) conțin, în funcție de specificul lor:

– un material pentru prezentarea în clasă, cu elevii (în format PowerPoint)

– un material cu informații pentru profesori, care explică și sugerează idei pentru valorificarea diapozitivelor PowerPoint

– exerciții pentru aplicat în clasă și/sau ca activitate independentă, însoțite, după caz, de teme pentru acasă

– rezumat pe 2 pagini, pentru fixarea cunoștințelor.

Materialele se pot folosi combinat cu instrumentele de lucru on-line (a se vedea ghidul de implementare). Toate materialele folosesc date despre Amprenta Ecologică disponibile pe website-urile instituțiilor europene, a unor ONG-uri de prestigiu din domeniul protecției mediului înconjurător, și respectă drepturile de autor și politicile de confidențialitate.

Acestea se completează (deși nu se suprapun!) cu două instrumente on-line, disponibile de pe website-ul proiectului:

B. Un instrument de e-learning numit E-learning pentru Amprenta Ecologică, structurat pe 7 unități de învățare (unitățile 1 și 3-6 din versiunea off-line, plus alte două unități suplimentare). Aici se găsesc: materiale pentru lectura independentă, chestionare, exerciții interactive, itemi cu răspuns semi-deschis, deschis, structurat sau cu alegere simplă ori multiplă, surse foto și video, grafice și diagrame, ilustrate cu date statistice la nivel mondial, european dar și din România (versiunea în limba română – necesită conectare cu cont de utilizator). https://www.e-co-foot.eu/elearning/ro/e-co-foot-ro/

C. Un software conceput special pentru înregistrarea și calcularea Amprentei Ecologice a activităților zilnice ale elevilor, structurate pe aceleași patru categorii de utilizare a resurselor din mediul înconjurător: alimentație, locuire, mobilitate și consum nealimentar. Datele din calculatorul de Amprentă sunt ajustate în funcție de valorile specifice ale consumului de resurse din fiecare țară (Austria, Grecia, Ungaria și România). Interfața calculatorului este disponibilă, la fel ca toate elementele componente, în engleză și în limbile naționale ale țărilor participante la proiect (română, germană, maghiară și greacă). Versiunea în limba română (necesită conectare ca utilizator): https://calculator.e-co-foot.eu/?lang=ro_RO

ERASMUS+ Echipă Respect Afirmare Stimă Motivare Unitate Speranță +de Experiență, Încredere, Toleranță, Calitate

S-a încheiat Săptămâna VET, o săptămână plină de activități frumoase care au avut ca scop creșterea atractivității educației și formării profesionale în domeniul VET și prezentarea exemplelor de bune practice.

Aceasta a debutat cu o întâlnire a reprezentanților Băncii Comerciale Române cu 28 de beneficiari de mobilități VET. Aceștia au susţinut un workshop de educație financiară cu tema ”Școala de bani pentru elevi” în care elevii au învăţat cum să-şi cheltuiască banii şi cum să economisească pentru a nu ajunge în impas. În urma activității elevii au înțeles de ce bogăția nu depinde de cât de mult câștigă o persoană, ci mai de.grabă de cât de bine întrebuințează acea persoană banii câștigați.

Activitatea a avut ca obiectiv facilitarea înțelegerii în manieră practică a unor noțiuni și principii financiare de bază: rolul banilor în societate, veniturile si cheltuielile, constituirea unui buget personal adecvat vârstei, principiile economisirii și evitarea datoriilor.

Primii  paşi într-o afacere de succes” o experienţă inedită, pozitivă, un dialog viu și realist cu elevii clasei a 10 a mecanică, care au participat activ și deschis la această întâlnire unde au vorbit despre  activitatea de antreprenoriat, antreprenori şi mediul de afaceri.

 Pentru elevi, acesta activitate a reprezentat o oportunitate excelentă de a afla lucruri interesante despre motivele si condiţiile lansării unei afaceri, sursele de idei de afaceri, metodele de stimulare a creativităţii şi etapele procesului antreprenorial.

Elevii au descoperit importanta pe care educatia antreprenorială o are în procesul de dezvoltare a unei comunităţi. Analizând modelele de afaceri ale unor antreprenori cunoscuti , ei au aflat care este parcursul unei idei de afaceri.

Elevii au înţeles că pentru a fi antreprenor trebuie să fii o persoană extrem de motivată şi să devii expert într-un anumit domeniu.

Pentru a promova și disemina proiectele europene Erasmus+, acțiunea cheie I, în domeniul educației și formării profesionale, 8 elevi și 4 cadre didactice  au participat la Gala VET organizată de ISJ Suceava în parteneriat cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și Consiliul Județean Suceava.

În cadrul activității ”Modele de urmat”  elevii claselor a X-a mecanic și a XI-a hotelier au prezentat exemple de bune practici colegilor lor .

Concursul ”Viitorul serviciilor hoteliere”, aflat la a doua ediție s-a adresat beneficiarilor de mobilități Erasmus+. Acesta a avut trei secțiuni: mise-en-place-ul pentru mic dejun, si meniu complet, ambele a la cart; unitățile de confort – probă scrisă cu completarea unei fișe cu întrebări din unitățile de cazare  pe categorii de confort și serviciile prestate de acestea și practică unde va fi folosită o machetă care va fi “utilată” in timpul concursului, în funcție de biletul ales respectiv 3, 4, 5 stele, cu mobilier de plastelină; prezentarea meseriilor recepționer, lucrător concierge și ospătar cu ajutorul jocului de rol.

Săptămâna s-a încheiat cu ”Ziua carierei” unde am avut ca invitați 4 clase de elevi de clasa a 8-a care au asistat la o prezentare practică a meseriilor VET.

Săptămâna Europeană VET 2017

”Dacă nu există ferestre, ele trebuie inventate”. M. Sorescu

În perioada 20 – 24.11.2017, în cadrul ”Săptămânii Europene VET”, se vor desfășura numeroase activități sub titlul ”Profesii de viitor”.  Activitățile vor avea ca scop promovarea învățământului profesional și tehnic, dezvoltarea de abilități practice și antreprenoriale. Agenda de lucru va cuprinde:

  • ”Primii pași într-o afacere de succes” – dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin activități nonformale
  • ”Modele de urmat” – prezentarea de bune practici în domeniul mecanic și hotelier
  • ”Viitorul în serviciile hoteliere” – concurs interdisciplinar ediția a II-a având ca participanți elevi de la liceele de profil din Fălticeni
  • ”Construiește-ți viitorul” – activitate de autocunoaștere și dezvoltare personală
  • ”Ziua Carierei” – activitate de promovare a calificărilor VET viitorilor elevi de liceu; lecții deschise având ca invitați elevi de la școlile generale

 

Experiența de mobilitate Palermo, Italia

Aripi spre viitor

Elev Liviu Conicov

Proiectul ”Specialization in the field of hybrid cars maintenance and repair – a chance for a successful career in a greener and healthier world”, la care am participat a fost o experiență de neuitat din care am învățat lucruri noi, ne-am făcut prieteni și amintiri pe care nu le vom uita niciodată. Când am aterizat în Italia, am simțit un entuziasm de nedescris. Am întâlnit reprezentanții organizației de primire și am fost conduși la Hotelul „Carmine” unde urma să locuim următoarele trei săptămâni. Ne-am prezentat și am vorbit în limba italiană, astfel exersându-ne abilitățile lingvistice dobândite în orele de pregătire la școală. Am fost la școli, unde ne-am întâlnit cu elevii și profesori italieni care ne-au povestit despre cunoștințele lor în domeniul mecanicii, ne-au spus câte ceva despre Italia, despre mâncarea lor tradiționala și despre manifestațiile ce se vor petrece în oraș in perioada pe care urma sa o petrecem acolo. După asta le-am spus și noi câte ceva despre România, orașul Fălticeni și despre școala noastră, Colegiul Vasile Lovinescu. Italia este binecunoscuta pentru arta și cultura sa, precum și datorită nenumăratelor monumente, clădiri istorice si peisaje, dar și pentru mâncarea sa, stilul de viață, eleganță, design, teatru, artă, muzică, dans, și alte lucruri care fac Italia specială și unică în felul ei. Călătoria a fost în același timp o lecție de viața pentru fiecare, din care am învățat despre cultura italiană, unele obiceiuri si tradiții, am văzut locuri pitorești cu un peisaj deosebit. Am urcat pe munții din Cefalu și Pellegrini de unde se puteau observa cu ușurința navele care plecau în largul marii, se vedea orașul care avea o vedere total diferită din vârful muntelui. Am văzut plajele cu nisipul foarte fin si apa extrem de curată. În plimbările pe care le făceam prin oraș, vizitam bisericile și monumentele de o măreție deosebita. Catedrala din Palermo este foarte mare și are o istorie vastă de povestit, în interiorul ei se pot observa icoane vechi si neprețuite. Am vizitat Teatrul Massimo, teatrul care a fost dedicat lui Victor Emanuel al II-lea. Acesta este un teatru de opera care este al treilea ca mărime din Europa ,renumit pentru acustica sa perfectă. Un alt loc care trebuie vizitat atunci când ajungi în Palermo este Fântâna Pretoria, pe care locuitorii din Palermo au poreclit-o ,,fântâna rușinii,, datorită numeroaselor statui nude, însă aceste statui reprezintă de fapt zeii din Olimp si râurile din Palermo. Partea centrală este înconjurată de reprezentări sculpturale ale diferitor zeități mitologice. O altă atracție turistica a orașului Palermo sunt Catacombele Capuccini, catacombe unde au fost înmormântați și mumificați călugări dar și alte persoane. O imagine evident macabră, dar care merită vizitată dacă ajungi în acesta zona a Siciliei. Catacombele au puse la expoziție peste 800 de cadavre mumificate ce dateaza din diferite perioade ale istoriei.

Am vizitat si am lucrat efectiv in câteva service-uri de reparații auto, printre care se enumeră și Gi.Bi.Auto, care este unul dintre cele mai mari service-uri din Sicilia. La Gi.Bi. Auto am  văzut în vânzare și câteva mașini hibrid. În service-ul Gi.Bi. Auto am asistat la examinarea vizuală și tehnologică a unor automobile hibrid. Un lucru foarte bun de menționat este că în service-ul menționat se efectuau orice tip de reparații, dar și operații de întreținere a automobilelor intrate în service. De asemenea pot spune că organizarea din acest service și dotarea cu S.D.V.-uri a întrecut orice așteptare, fiecare lucrător avându-și locul lui de muncă și un grafic de lucru în care trebuie sa se încadreze.

Pe parcursul celor trei săptămâni am învățat diverse lucruri legate de documentația tehnică,  construcția, reparația și întreținerea unui automobil hibrid. În service am văzut automobile hibrid în reparație. Mecanicii care erau răspunzători de reparația acestora, ne-au explicat normele stricte de securitate și sănătate în muncă, despre instrumentele speciale de care avem nevoie atunci când reparăm un astfel de automobil. Ne-a explicat ce are de făcut si ne-a făcut spre exemplu o demonstrație de înlocuire a bateriilor de înaltă tensiune. Din aceasta demonstrație consider că fiecare dintre noi a avut ceva de învățat.

Am cunoscut persoane noi, am acumulat noi cunoștințe, ne-am făcut amintiri și prieteni noi, am văzut o lume complet diferită față de țara noastră, am văzut exemple de cultură, respect și educație,  iar ei la rândul lor ne-au răspuns în același fel.  Pentru asta  suntem  recunoscători scolii noastre, care prin efortul depus a făcut  posibila aceasta experiență deosebită .

Această prezentare necesită JavaScript.

Experiență europeană prin formare profesională în cadrul programului Erasmus+, Mobilități VET Staff

 

În perioada 27.03-07.04.2017, patru cadre didactice de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni au participat la un stagiu de formare în cadrul proiectului 2015-1-RO01-KA102-014479, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus + Mobilități Staff, având ca temă Metode active de predare a disciplinelor tehnologice în VET.
Mobilitatea a fost implementată de Consorțiul format din trei unități VET (Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni și Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca), ca organizație de trimitere și de către organizațiile de primire italiene, care au fost: Send Sicilia, Palermo, Istituto tecnico per il turismo „Marco Polo” și ITI „Vittorio Emanuelle III”, școli VET din Palermo. Această mobilitate a constituit al doilea flux al proiectului.
Grupul țintă al proiectului a fost format din profesori ingineri, profesori de limbi străine și profesori de TIC. În cadrul mobilității au participat 4 profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni: prof. dr. Daniel Maftei, prof. Florentina Crăciun, prof. Bogdan Dumitriu și prof. Simona Liliana Manole, 3 profesori de la Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni (prof. Carmen Pintilie, prof. Ramona Dănilă și prof. Cristinel-Petrică Acatrinei-Vasiliu) și 3 profesori de la Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca (Director adjunct, prof. Cristina Drehuță, prof. Adina-Lăcrămioara Tudose și prof. Cristina Mușilă).
Acest proiect este rezultatul constatării nevoii de creștere a motivației elevilor din învățământul profesional și tehnic în învățare pentru facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii din România și Europa.
Dată fiind experiența Italiei în absorbția fondurilor prin programe europene, organizarea activităților în timpul programului de mobilitate la partenerul italian este justificată pe deplin. Aceste activități și contactul cu alte instituții cu experiență în folosirea metodelor active de predare-învățare-evaluare a disciplinelor predate în VET au contribuit la transferul de bune practici între partenerii implicați în proiect și, prin diseminarea informațiilor, în alte licee din rețeaua școlilor VET.
Cei zece profesori participanți au dobândit cunoștințe necesare pentru îmbunătățirea nivelului de competențe privind cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor de predare și învățare a disciplinelor tehnice și modulare, dezvoltarea abilităților specifice din domeniul explicării și interpretării datelor tehnice caracteristice disciplinelor tehnologice și modulare, dezvoltarea abilităților digitale și de multilingvism în domeniul de educație și formare profesională VET și formarea atitudinilor profesionale specifice necesare unui feed-back adecvat și eficient din partea fiecărui elev, pentru a face față unei formări profesionale de calitate.
Proiectul a avut ca scop creșterea flexibilității și adaptarea ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii prin îmbunătățirea competentelor profesionale si personale ale cadrelor didactice, pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională și personală a elevilor conform tendințelor de dezvoltare economiă locală, națională și europeană.
La finalul proiectului, cei 10 participanți au primit Certificatul de participare și documentul de Mobilitate Europass, urmând ca experiența acumulată în urma stagiului să fie pusă în practică în școlile partenere în Consorțiu și comunitatea locală, sustenabilitatea proiectului fiind asigurată de schimbul și implementarea de bune practici în predarea disciplinelor tehnologice.
Coordonator proiect,
Prof. dr. Raluca Iuliana Suciu

Granada 2017

Formarea profesională, educația și încadrarea într-un loc de muncă sunt parte integrantă a politicilor economice și sociale necesare transformării economiei Europene.
Proiectului Erasmus+, 2015-1-RO01-KA102-014319, cu tema: „Practical training a pathway to a future career” promovează cooperarea între școală, sectorul economic și organizații de formare europene și oferă participanților șansa realizării instruirii practice în unități reprezentative ale acestui sector. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 2 ani,  2015 – 2017, câte două fluxuri pe an,  grupul țintă fiind format din 56 elevi, 14 elevi/flux, clasa a X-a, profil Servicii, domeniul Turism și alimentație, și a avut ca scop creșterea motivației învățării, dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate și dobândirea unor experiențe profesionale reale, care să-i ajute, la finalizarea studiilor, să obțină o slujbă în domeniul profesional ales.

Elevii din primele două fluxuri și-au desfășurat instruirea practică la Hotel Corona de Granada și Hotel Alixares, unități hoteliere de 4 stele din Granada – Spania, unități dotate cu cele mai noi echipamente și facilități, care asigură condiții optime de cazare și confort pentru clienți printr-un serviciu de calitate. În perioada 13 martie – 2 aprilie 2016 și 30 mai – 17 iunie 2016 și-au desfășurat activitatea primele două fluxuri, 28 elevi efectuând cele 3 săptămâni de instruire practică și desfășurând activități specifice recepției, ajutorilor de cameriste. Tinerii practicanți au avut ca atribuții întâmpinarea și îndrumarea turiștilor,  realizarea curățeniei în camerele de hotel. Pe lângă activitățile desfășurate conform acordului de formare participanții la stagiul de formare au efectuat mise – en – place-ul de întâmpinare, debarasarea meselor, spălarea și ștergerea obiectelor de inventar, au ajutat și la bucătărie realizând operațiuni primare pe care le necesită materiile prime vegetale și animale, realizarea platourilor reci și servirea acestora, realizarea salatelor mixte de fructe și decorarea deserturilor, realizarea de operațiuni termice. De asemenea au câștigat o perspectivă mai bună asupra lucrului în echipă și a utilizării limbilor străine.

Pentru anul școlar 2016 – 2017 cei 28 de elevi și-au desfășurat activitățile în perioadele 13 martie – 31 martie 2017 și 24 aprilie – 12 mai 2017 având ca unități de primire Hotel Abadia, Hotel Hesperia, Hotel Los Tilos, Hotel Las Nieves, Palacio Mariana Pineda. Pe lângă aspectele de trecut la experiență, participanții au intrat în contact cu civilizația și cultura spaniolă vizitând diferite muzee și obiective turistice din Granada, Malaga, Sevilia, Gibraltar, Cordoba. Trei săptămâni în care s-au maturizat, s-au cunoscut cu adevărat și au învățat să lucreze în echipă. Au învățat că împreună sunt mai buni și au învățat ce presupune cu adevărat meseria pentru care se pregătesc. O experiență deosebită atât din punct de vedere profesional cât și cultural și o șansă a viitorilor absolvenți de a se prezenta în fața viitorilor angajatori pregătiți mult mai bine.